Home » Afgesloten projecten » Biomerkers selectie robuuste tomatenonderstammen

Biomerkers selectie robuuste tomatenonderstammen

Afgerond Project

shutterstock_311521226

In Nederland gebruiken bijna alle tomatentelers rassen die geënt zijn op een onderstam. Onderstammen zorgen voor een betere groeikracht en resistentie tegen bodemziektes. Dit verhoogt de vruchtproductie en vruchtkwaliteit.

De verdere verbetering van de groeikracht van onderstammen, met name onder teeltcondities met kou of zout als stressfactoren, kan een belangrijke bijdrage leveren aan een efficiënter gebruik van nutriënten. Voor de veredeling van dergelijke robuuste onderstammen ontbreken op dit moment echter praktische selectiemethoden. Dit komt doordat eigenschappen zoals groeikracht, koude- en zouttolerantie complexe eigenschappen zijn. Een effectieve en snelle selectiemethode kan de veredelaars daarom veel teeltruimte en arbeid besparen, maar bovenal tijd.

Foto: J.H. Venema

In de afgelopen periode hebben we binnen het onderzoekprogramma Groene Veredeling verschillende wilde accessies van peper, die kruisbaar zijn met paprika, getoetst op hun resistentie tegen de bladluis Myzus persicae. Uit dat onderzoek bleek dat er tussen de accessies grote verschillen in resistentie zitten. De verschillen tussen de accessies zaten met name in het aantal nieuw geproduceerde bladluisnimfen, wat op de meest resistente accessies resulteerde in een veel kleinere populatie-opbouw.

Doel van het Onderzoek

In dit project willen we de basis leggen voor de ontwikkeling van bladluisresistente paprikarassen door één van de resistentste peper-accessies nader te karakteriseren en daarmee bruikbaar maken voor veredelingsbedrijven.

Looptijd

2010 - 2014

Publicaties

  • Lezing: J.H. Venema, P. Heidari (2014) Low-temperature signalling in tomato roots. 2nd COST Action FA1204 Annual Conference - Innovation in vegetable grafting for sustainability. 20-22 October 2014 - Carcavelos, Portugal.
WUR_RGB_standard

Lopende Projecten

aardappelen-Oogst-1e-jaars-(10)-1920x1440

Lees meer over dit project

Phytophthora resistentie in Aardappel
Kistje-met-prei_7b960854_530x357

Lees meer over dit project

Tripsvrije prei in de maak
20210723_excursie-PHY-veld-WUR-(8)

Lees meer over dit project

Merkers voor resistentie tegen Phytophthora in aardappel
Perenschurft-4-vruchtaantasting

Lees meer over dit project

Toetsmethoden voor resistente perenrassen tegen perenschurft
Vruchtboomkanker-4

Lees meer over dit project

Beheersing vruchtboomkanker in biologische en gangbare appelteelt

Projecten

In het programma Groene Veredeling worden meerdere gewassen onderzocht waaronder aardappel, prei, spinazie en tomaat.

Partners

Het programma Groene Veredeling is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en heeft partners in onderzoekinstituten, het aardappelbedrijfsleven en het groentebedrijfsleven.

Publicaties

In het programma Groene Veredeling verschijnen regelmatig nieuwe publicaties per gewas.