Home » Afgesloten projecten » Bladluisresistentie in Paprika

Bladluisresistentie in Paprika

Afgerond Project

shutterstock_732301561

In de paprikateelt kunnen bladluizen een groot probleem vormen. Ze veroorzaken directe schade door chlorose, vervorming en necrose van de bladeren, die uiteindelijk van de plant vallen. Ook leiden bladluisproblemen tot een slechte ontwikkeling van bloemen en vruchten. De belangrijkste schade doen ze echter indirect door het overbrengen van een groot aantal virussen. Die virussen kunnen een gewas in enkele weken volledig vernietigen.

Aanleiding van het onderzoek

Biologische bestrijding van bladluizen met sluipwespen wordt toegepast, maar is duur en niet altijd afdoende omdat bladluizen zich zeer snel vermeerderen. De sluipwespen kunnen het soms gewoon niet bijhouden. Daarom wordt ook chemische bestrijding toegepast. Het feit dat bladluizen resistentie ontwikkelen tegen deze insecticiden en de zorgen over de effecten van insecticiden op het milieu maken dat er alternatieven gezocht moeten worden. Paprikarassen die (partieel) resistent zijn tegen bladluizen kunnen, zeker in combinatie met sluipwespen, een milieuvriendelijke en effectieve oplossing zijn, zowel voor de biologische als voor de gangbare teelt.

In de afgelopen periode hebben we binnen het onderzoekprogramma Groene Veredeling verschillende wilde accessies van peper, die kruisbaar zijn met paprika, getoetst op hun resistentie tegen de bladluis Myzus persicae. Uit dat onderzoek bleek dat er tussen de accessies grote verschillen in resistentie zitten. De verschillen tussen de accessies zaten met name in het aantal nieuw geproduceerde bladluisnimfen, wat op de meest resistente accessies resulteerde in een veel kleinere populatie-opbouw.

Doel van het Onderzoek

In dit project willen we de basis leggen voor de ontwikkeling van bladluisresistente paprikarassen door één van de resistentste peper-accessies nader te karakteriseren en daarmee bruikbaar maken voor veredelingsbedrijven.

Contactpersoon

Ben Vosman
Ben Vosman

Looptijd

2013-2019

WUR_RGB_standard

Lopende Projecten

aardappelen-Oogst-1e-jaars-(10)-1920x1440

Lees meer over dit project

Phytophthora resistentie in Aardappel
Kistje-met-prei_7b960854_530x357

Lees meer over dit project

Tripsvrije prei in de maak
20210723_excursie-PHY-veld-WUR-(8)

Lees meer over dit project

Merkers voor resistentie tegen Phytophthora in aardappel
Perenschurft-4-vruchtaantasting

Lees meer over dit project

Toetsmethoden voor resistente perenrassen tegen perenschurft
Vruchtboomkanker-4

Lees meer over dit project

Beheersing vruchtboomkanker in biologische en gangbare appelteelt

Projecten

In het programma Groene Veredeling worden meerdere gewassen onderzocht waaronder aardappel, prei, spinazie en tomaat.

Partners

Het programma Groene Veredeling is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en heeft partners in onderzoekinstituten, het aardappelbedrijfsleven en het groentebedrijfsleven.

Publicaties

In het programma Groene Veredeling verschijnen regelmatig nieuwe publicaties per gewas.