Home » Afgesloten projecten » Heterogene tarwerassen

Heterogene tarwerassen

Afgerond Project

shutterstock_1867485814-1920x1440

Sommige (met name biologische) telers willen graag populaties van tarwe gebruiken in plaats van uniforme rassen. Het idee er achter is dat populaties een hoger bufferend vermogen en betere opbrengststabiliteit kunnen hebben door hun hogere mate van genetische diversiteit.

Dit is met name belangrijk voor biologische telers omdat zij hun teelt minder kunnen sturen in vergelijking met gangbare telers. Zonder aangepaste regelgeving is het niet mogelijk dergelijke genetisch diverse ‘rassen’ te registeren en in de handel te brengen.

Het project sluit aan bij het EU-experiment om de EU-regelgeving met betrekking tot heterogeen materiaal nader in te vullen. Om de regelgeving goed werkbaar te maken, is het belangrijk dat de regelgeving goed aansluit bij de boerenpraktijk, het registratiesysteem en de keuring. Het doel van dit project is om aan de hand van het EU experiment na te gaan hoe populaties in de toekomst kunnen worden verhandeld, en nadere criteria worden vastgesteld voor eventuele registratie van het materiaal. Dit betekent een zodanige invulling van de regelgeving dat boeren ermee kunnen werken en de uitvoering financieel haalbaar is.

De invulling moet tevens zodanig zijn dat die voorkomt dat de regelgeving oneigenlijk gebruikt kan worden door veredelingsbedrijven.

Contactpersoon

Abco de Buck
Abco de Buck

Looptijd

2014-2015

WUR_RGB_standard
Louis-Bolk-Instituut-logo-RGB_18x7cm-300dpi-RGB

Lopende Projecten

aardappelen-Oogst-1e-jaars-(10)-1920x1440

Lees meer over dit project

Phytophthora resistentie in Aardappel
Kistje-met-prei_7b960854_530x357

Lees meer over dit project

Tripsvrije prei in de maak
20210723_excursie-PHY-veld-WUR-(8)

Lees meer over dit project

Merkers voor resistentie tegen Phytophthora in aardappel
Perenschurft-4-vruchtaantasting

Lees meer over dit project

Toetsmethoden voor resistente perenrassen tegen perenschurft
Vruchtboomkanker-4

Lees meer over dit project

Beheersing vruchtboomkanker in biologische en gangbare appelteelt

Projecten

In het programma Groene Veredeling worden meerdere gewassen onderzocht waaronder aardappel, prei, spinazie en tomaat.

Partners

Het programma Groene Veredeling is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en heeft partners in onderzoekinstituten, het aardappelbedrijfsleven en het groentebedrijfsleven.

Publicaties

In het programma Groene Veredeling verschijnen regelmatig nieuwe publicaties per gewas.