Home » Afgesloten projecten » Stikstof-efficiëntie bij kool

Stikstof-efficiëntie bij kool

Afgerond Project

shutterstock_565044265

Koolsoorten zijn gewassen die veel stikstof vragen: ca 300 kg N/ha. Zowel telers als koolveredelaars geven aan dat koolrassen verschillen in stikstofbehoefte en in het vermogen om door te groeien in omstandigheden dat er weinig stikstof in de bodem aanwezig is.

Deze problematiek geldt voor zowel de biologische als de gangbare koolteelt. Er is veel teeltonderzoek gedaan aan kool, o.a. om door middel van rassenonderzoek te kijken welke rassen de hoogste opbrengst bij optimale stikstofbemesting. Maar de vraag welke rassen bij een beperkte hoeveelheid stikstof toch goed geteeld kunnen worden en welke planteigenschappen daarbij dan een cruciale rol spelen, is nog niet beantwoord.

Voor gerichte veredeling op stikstofefficiëntie is kennis nodig over de achterliggende genetische en fysiologische mechanismen voor stikstofefficiëntie en over succesvolle selectiemethoden. Op dit moment ontbreekt een goed overzicht van de bestaande kennis over deze onderwerpen en dus ook de analyse tot welke aanknopingspunten die kennis kan leiden.

Lopende Projecten

aardappelen-Oogst-1e-jaars-(10)-1920x1440

Lees meer over dit project

Phytophthora resistentie in Aardappel
Kistje-met-prei_7b960854_530x357

Lees meer over dit project

Tripsvrije prei in de maak
20210723_excursie-PHY-veld-WUR-(8)

Lees meer over dit project

Merkers voor resistentie tegen Phytophthora in aardappel
Perenschurft-4-vruchtaantasting

Lees meer over dit project

Toetsmethoden voor resistente perenrassen tegen perenschurft
Vruchtboomkanker-4

Lees meer over dit project

Beheersing vruchtboomkanker in biologische en gangbare appelteelt

Projecten

In het programma Groene Veredeling worden meerdere gewassen onderzocht waaronder aardappel, prei, spinazie en tomaat.

Partners

Het programma Groene Veredeling is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en heeft partners in onderzoekinstituten, het aardappelbedrijfsleven en het groentebedrijfsleven.

Publicaties

In het programma Groene Veredeling verschijnen regelmatig nieuwe publicaties per gewas.