Home » Afgesloten projecten » Verminderen van damping-off in spinazie

Verminderen van damping-off in spinazie

Afgerond Project

shutterstock_1867485814-1920x1440

Spinazie is een belangrijk bestanddeel van salades, vooral de zogenaamde ‘babyleaf’ salades. Kiemplantjes van spinazie kunnen dood gaan als gevolg van infecties door ziekteverwekkers zoals Pythium. Het afsterven van de kiemplantjes wordt ‘damping off’ genoemd. Spinazie moet tegen de ziekteverwekkers worden beschermd omdat anders grote aantallen kiemplantjes dood kunnen gaan.

Aanleiding van het onderzoek

De populariteit van spinazie is de laatste jaren flink toegenomen. Werd spinazie vroeger alleen gegeten als gekookte groente, sinds een aantal jaren wordt het steeds meer gebruikt in salades en zogenaamde ‘smoothies’, groentedrankjes op basis van vermalen spinazieblaadjes. Deze toegenomen populariteit is niet vreemd, aangezien spinazie van nature heel gezond is en rijk aan vitaminen en voedingsstoffen waaronder ijzer.

Spinazie is dan ook een belangrijk groentegewas in biologische en gangbare teeltsystemen. Met de toename van de spinazieteelt zien we een toename van wortelziekten, zoals bijvoorbeeld ‘damping-off’, waarbij kiemplantjes wegvallen vaak nog voordat ze boven de grond zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers, waarvan Pythium de belangrijkste lijkt. Het gebruik van chemische middelen om ziekten te voorkomen of te bestrijden is in de biologische teelt niet toegestaan. In de gangbare teelt is het gebruik ongewenst, onder andere vanwege eventuele problemen met voedselveiligheid. Aangezien veredelaars verschillen in aantasting hebben tussen spinaziecultivars hebben waargenomen, lijkt het aannemelijk dat er genetische verschillen bestaan in weerbaarheid tegen Pythium. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen zaadpartijen van eenzelfde ras, die mogelijk berusten op verschillen in ‘vigour’ van de zaden.

Doel van het onderzoek

Het belangrijkste doel van het project is een veredelingsstrategie te ontwikkelen voor spinazie gericht op het vergroten van de weerbaarheid tegen Pythium.

Looptijd

2015-2020

WUR_RGB_standard

Lopende Projecten

aardappelen-Oogst-1e-jaars-(10)-1920x1440

Lees meer over dit project

Phytophthora resistentie in Aardappel
Kistje-met-prei_7b960854_530x357

Lees meer over dit project

Tripsvrije prei in de maak
20210723_excursie-PHY-veld-WUR-(8)

Lees meer over dit project

Merkers voor resistentie tegen Phytophthora in aardappel
Perenschurft-4-vruchtaantasting

Lees meer over dit project

Toetsmethoden voor resistente perenrassen tegen perenschurft
Vruchtboomkanker-4

Lees meer over dit project

Beheersing vruchtboomkanker in biologische en gangbare appelteelt

Projecten

In het programma Groene Veredeling worden meerdere gewassen onderzocht waaronder aardappel, prei, spinazie en tomaat.

Partners

Het programma Groene Veredeling is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en heeft partners in onderzoekinstituten, het aardappelbedrijfsleven en het groentebedrijfsleven.

Publicaties

In het programma Groene Veredeling verschijnen regelmatig nieuwe publicaties per gewas.