Home » Lopende projecten » Beheersing van vruchtboomkanker in de biologische en gangbare appelteelt dankzij veredelingsonderzoek

Beheersing van vruchtboomkanker in de biologische en gangbare appelteelt dankzij veredelingsonderzoek

Vruchtboomkanker-4

Een bast die openbreekt, takken en bomen die afsterven, dagen van kankers uitsnijden: In de biologische én gangbare teelt is vruchtboomkanker een sluipmoordenaar voor de appelteler. Ėén kankerplek op de stam kan een boom al de das omdoen. Onderzoekers van Wageningen University & Research ontwikkelen daarom een toets voor veredelaars en (bio)telers waarmee zij rasverschillen in weerbaarheid tegen vruchtboomkanker betrouwbaar kunnen vaststellen.

Vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) is een schimmelziekte. De aantasting begint vaak in de herfst, wanneer afgevallen bladeren wondjes achterlaten. Maar de schimmel kan ook toeslaan bij snoeiwonden, vorstschade of na het plukken van de vruchten. Vruchtboomkanker onderbreekt de sapstroom waardoor de rest van de tak of boom afsterft. “Alle rassen zijn vatbaar voor vruchtboomkanker, maar er zijn verschillen in weerbaarheid,” zegt onderzoeker Eric van de Weg. “Klassieke rassen als Golden Delicious en Elstar hebben een redelijke weerbaarheid, maar veel nieuwe rassen met een nog betere smaak zijn te vatbaar. Wanneer de ziekte bij deze appelrassen toeslaat, moet de biologische én gangbare teler regelmatig de hele aanplant rooien. Bij jonge aanplant zijn de investeringskosten dan een grote verliespost.”

De onderzoekers ontwikkelen daarom een toets voor veredelaars en (bio)telers waarmee zij rasverschillen in weerbaarheid tegen infectiepogingen betrouwbaar kunnen vaststellen. Van de Weg: “Bij vruchtboomkanker wordt veredeling op weerbaarheid tot nu toe belemmerd door tijdsduur en hoge kosten en betrouwbaarheid van resistentietoetsen. Daarnaast weten we eigenlijk ook nog niet of de resultaten van de huidige najaarstoets iets zegt over de weerbaarheid in andere perioden van het jaar. Bij de huidige manier van toetsen worden bomen namelijk alleen tijdens een specifieke periode in het jaar besmet met slechts één wondtype. Maar in de praktijk kan een boom het hele jaar door worden geïnfecteerd bij verschillende wondtypen, onder wisselende weersomstandigheden en wisselende condities van de boom.”

Weerbaarheid meten

“Ook is nog niet bekend hoe weerbaarheid het best gemeten kan worden: moeten we meten hoe makkelijk een boom geïnfecteerd wordt? Of moeten we juist kijken naar de snelheid waarmee kankers uitgroeien? Dit project richt zich op het ontwikkelen van een betrouwbare toets op infecteerbaarheid. Toetsen voor uitgroei worden in een ander project ontwikkeld.”

De onderzoekers hebben verschillende rassen appelbomen aangeplant in de kas en buiten op het veld. Ze besmetten sommige bomen in het voorjaar en andere in het najaar met vruchtboomkanker. Dat gebeurt onder verschillende klimaatomstandigheden. “Voor met name de biologische teelt geeft de toets meer financiële zekerheid bij de rassenkeuze bij nieuwe aanplant. Voor de veredeling geeft dit essentiële informatie bij het kiezen van kruisingsouders en het selecteren van nakomelingen. Het project draagt bij aan het beschikbaar komen van appelrassen met een goede resistentie tegen vruchtboomkanker in de biologische en gangbare teelt. Dat betekent: minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een hogere productie.”

Doel van het onderzoek

Dit project richt zich op het beschikbaar komen van appelrassen met een afdoende weerbaarheid tegen vruchtboomkanker. Zodat appelteelt in Nederland economisch mogelijk blijft. De eerste stap hierin is het in handen krijgen van een betrouwbare resistentietoets.

Contactpersoon

Erik van de Weg
Erik van de Weg

Looptijd

2021-2024

WUR_RGB_standard

Lopende Projecten

aardappelen-Oogst-1e-jaars-(10)-1920x1440

Lees meer over dit project

Phytophthora resistentie in Aardappel
Kistje-met-prei_7b960854_530x357

Lees meer over dit project

Tripsvrije prei in de maak
20210723_excursie-PHY-veld-WUR-(8)

Lees meer over dit project

Merkers voor resistentie tegen Phytophthora in aardappel
Perenschurft-4-vruchtaantasting

Lees meer over dit project

Toetsmethoden voor resistente perenrassen tegen perenschurft
Vruchtboomkanker-4

Lees meer over dit project

Beheersing vruchtboomkanker in biologische en gangbare appelteelt