Home » Lopende projecten » Resistente rassen tegen aardappelziekte Phytophthora

Resistente rassen tegen aardappelziekte Phytophthora

aardappelen-Oogst-1e-jaars-(10)-1920x1440

Het is de grootste bedreiging in de aardappelteelt: de oömyceet Phytophthora. De ziekte tast de bladeren, stengels en de knollen van de aardappelplant aan. Het gewas kan hierdoor binnen enkele dagen compleet verloren gaan. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research ontwikkelen nieuwe aardappelrassen binnen het langlopende project Bioimpuls (onderdeel van Groene Veredeling). Fase 3 loopt van 2020-2025.

De aardappelteelt kent verschillende ziekten en plagen, maar de grootste bedreiging is de ziekte Phytophthora. Zeker in teeltregio’s met een niet te droog klimaat komt de ziekte veel voor. Phytophthora is berucht vanwege de enorme schade die het kan veroorzaken: telers kunnen binnen enkele dagen hun hele oogst verloren zien gaan. “Biologische telers hebben nieuwe rassen nodig die zijn aangepast aan de biologische teeltomstandigheden: rassen die bestand zijn tegen Phytophthora (en andere ziekten) en goed groeien onder lage bemestingsniveaus,” zegt Peter Keijzer van het Louis Bolk Instituut. “Deze ras-eigenschappen zijn ook belangrijk voor gangbare telers die hun gewasmiddelengebruik willen reduceren. Het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research werken samen met veredelaars, aardappelkweekbedrijven en hobbykwekers uit het hele land om resistente rassen te maken.”

Resistentie tegen de ziekte Phytophthora komt oorspronkelijk alleen voor in wilde verwanten van onze cultuuraardappel, verwanten uit met name Zuid- en Midden-Amerika. Het kost veel tijd om die resistentie in onze cultuuraardappelen te brengen. Het gaat om geduldig kruisen, testen en selecteren. Keijzer: “We kruisen wilde soorten met moderne rassen. Zo ontwikkelen we kruisingsouders waarmee veredelaars nieuwe rassen kunnen maken. Het is hierbij de uitdaging om doorbraak van de resistentie te voorkomen. Sommige mutanten van ziektes weten de resistentie namelijk toch te omzeilen. Daarom combineren (stapelen) we verschillende resistentiegenen in de kruisingen.”

Doel van het onderzoek

Het maken van aardappelrassen die resistent zijn tegen Phytophthora. De onderzoekers en veredelaars kruisen wilde resistente aardappelsoorten met moderne rassen. Met de resistente nakomelingen kunnen veredelaars nieuwe resistente rassen maken. Het project Bioimpuls-III draagt bij aan de versterking van de biologische teelt van aardappelen en aan de verduurzaming van de gangbare teelt.

Contactpersoon

Peter Keijzer
Peter Keijzer

Looptijd

2020-2025

WUR_RGB_standard
Louis-Bolk-Instituut-logo-RGB_18x7cm-300dpi-RGB

Lopende Projecten

aardappelen-Oogst-1e-jaars-(10)-1920x1440

Lees meer over dit project

Phytophthora resistentie in Aardappel
Kistje-met-prei_7b960854_530x357

Lees meer over dit project

Tripsvrije prei in de maak
20210723_excursie-PHY-veld-WUR-(8)

Lees meer over dit project

Merkers voor resistentie tegen Phytophthora in aardappel
Perenschurft-4-vruchtaantasting

Lees meer over dit project

Toetsmethoden voor resistente perenrassen tegen perenschurft
Vruchtboomkanker-4

Lees meer over dit project

Beheersing vruchtboomkanker in biologische en gangbare appelteelt