Home » Nieuws » Bioimpuls ook in derde fase goed op stoom

Bioimpuls ook in derde fase goed op stoom

Oogst-pootgoed-2e-jaars-2022

In de PPS Bioimpuls-III werkt de private veredelingssector samen met Wageningen Universiteit en Louis Bolk Instituut aan resistentie tegen Phytophthora infestans in aardappel.

Sinds de start in 2009 is het consortium gestaag uitgebreid, en met de start van fase 3 in 2020 doen 11 veredelingsbedrijven en 12 private kwekers mee om gezamenlijk nieuwe, resistente rassen te kweken geschikt voor biologische en gangbare aardappelteelt in Nederland en daarbuiten. Tegelijk is de scope van het veredelingstraject in 2020 uitgebreid met ook aandacht voor resistentie tegen virusziekten, van belang voor de (biologische) pootgoedteelt, en in 2022 met aardappelmoeheid en wratziekte, beide van groot belang in vooral de gangbare aardappelteelt.

In juli en augustus  is de selectie uitgevoerd in het jongerejaars kweekmateriaal, en is het pootgoed voor volgend jaar geoogst. Ook het zogenaamde consumptiemateriaal op het centrale biologische opbrengstproefveld in Randwijk is inmiddels geoogst. Zoals gebruikelijk volgt de oogst van het centrale opbrengstproefveld in Wageningen in september.

Voor meer informatie over dit project zie de projectpagina.

Contactpersoon

Peter Keijzer
Peter Keijzer